• Veehandel
  Kuenen
  Al vier generaties uw partner in veehandel
 • Melkvee
 • Export
  Vaarzen
 • Melkvee
 • Import
  Fleckvieh
 • Complete veestapels
 • Afzet van
  Kalveren
 

Historie

Het was in 1898 dat Hendrik-Jan Kuenen, voor het eerst met zijn fiets de boer op ging in de Gelderse Achterhoek, om koeien te kopen, en die later te vermarkten op de veemarkt in Doetinchem.


Naar het schijnt was ook zijn vader al aktief in de veehandel, maar wat documentatie betreft hebben we hier niets van kunnen vinden, dus zien we Hendrik Kuenen, zoals hij in de volksmond genoemd werd als de grondlegger van ons bedrijf.
In 1922 werd zijn zoon Derk geboren op de boerderij in Doetichem waar ze in de Zumpe een aantal hectares pachtgronden bewerkten, en waar er in de stal veelal MRIJ-koeien gemolken werden.


Net als zijn vader ging de jonge Derk Kuenen veehandel goed af, en na zijn trouwen streek hij neer in het naburige Zelhem alwaar er werd geboerd op het bedrijf van zijn schoonouders.


Het was in de na-oorlogse tijd, uiteraard niet de makkelijkste, dat de handel in fok en gebruiksvee een enorme vlucht nam. In Leeuwarden en in Noord-Holland werden er veelal zwartbonte vaarzen en melkkoeien aangekocht, die hier in de Achterhoek aan klanten werden verkocht.
Ook op de wekelijkse Doetinchemse veemarkt werd er elke dinsdag hevig gestreden om een goede prijs te realiseren voor het door hun aangevoerde vee, dat bij veehouders in de Achterhoek was aangekocht.Uiteraard werden er ook weer dieren aangekocht in Doetinchem om af te leveren bij klanten, of om mee naar de boerderij te nemen en ze vanaf stal te verkopen, al met al een drukke handel in een bloeiende tijd.


In 1966 werd Derk-Jan Kuenen geboren, en naar het zich in het begin liet aanzien zat in deze Kuenen-telg beslist geen handelsbloed.
Dat bleek achteraf nogal mee te vallen daar Derk-Jan zich na zijn 20e na MAVO en MAS en Oenkerk, doorlopen te hebben, zijn ambitie om alleen maar melkveehouder te worden opzij schoof, en besloot om toch de veehandel in te gaan. Achteraf een juiste beslissing daar het bleek dat niet alleen de melkveehoudersgenen maar ook de veehandelsgenen ten volle doorgegeven waren.
In het Voorjaar van 1986 werd er voor het eerst de gang gemaakt naar Oostenrijk om daar Simmenthalers te kopen voor de weiderij, een bestelling van Rijkswaterstaat omvatte het aantal van 250 koeien voor natuurbegrazing, ze werden beleverd, en in de jaren die volgden werd er ook door vele van onze andere klanten tot op de dag van vandaag, volop gebruik gemaakt van ons netwerk in Oostenrijk.


Veehandel Kuenen, zoals onze onderneming tegenwoordig heet, heeft steunpunten in het Zuid-Duitse Beieren in de vorm van partnerships met de Züchtverbände aldaar.
De wortels van ons bedrijf zitten echter diep in de Hollandse bodem, met daarop veehouderijbedrijven, die al generaties lang, van de diensten en contacten van Veehandel Kuenen BV gebruik maken.

Contact

Nieuw Steeg 4

7021 JV  Zelhem

Nederland


Tel.: +31 314 621 120

Mob.: +31 6 5499 3658

Fax.: +31 314 625 191

Stuur een mail